Guy VandenbrandenGuy Vandenbranden 1926
Het constructivisme van Guy Vandenbranden wil de kunstzinnige expressie enkel bepaald zien door de beeldende middelen zelf. De vormen en kleuren die de kunstenaar gebruikt, evenals de ruimte die ze innemen en de compositie, kenmerken zich door een volkomen autonomie.

Vooral worden meetkundige vormen gebruikt als de cirkel, ellips, rechthoek, vierkant, driehoek, lijn en de kruising of versnijding van geometrische vormen. Zijn kleuren geven een apart accent aan de abstracte vormentaal. Hij mengt de basiskleuren tot nieuwe samenstellingen. Het is berekening contra spontaneïteit, programmering tegen gestualiteit, discipline contra improvisatie. Guy Vandenbranden neemt in de tweede generatie constructivisten een centrale plaats in. Inmiddels enkele werken voor de verkoop. Binnenkort afbeeldingen. Wilt u niet wachten; bel.mail. Werken vanaf €100!